برای مشاهده آئین نامه ها و مقررات در مورد هیات علمی، پسادکتری، تحصیلات تکمیلی، مقالات، همایش ها، علم سنجی، واحدهای پژوهشی، قطب ها و کمیته ها به صفحه مدیریت پژوهشی دانشگاه مراجعه نمایید.

 

ردیف

نام کاربرگ

Word

PDF

 

راهنمای نگارش

 

 

1

راهنمای نگارش پروپوزال، کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

Word

PDF

2

راهنمای مختصر نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

Word

PDF

3

 دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله

Word

PDF

4

فرم درخواست کد اخلاق زیستی

Word

 

5

فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

Word

 

6

 راهنمای فرایند اجرایی مراحل پایان نامه

 

 JPG

7

شرایط پذیرش نسخه چاپی برای تسویه حساب پایان نامه

 

PDF

 

 

 

 

 

دوره کارشناسی ارشد

 

 

1

دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی

Word

PDF

2

دستورالعمل نمره دهی به دستاوردهای پایان نامه

Word

PDF

3

انتخاب استاد رهنما و موضوع

Word

PDF

4

صورتجلسه تصویب پیشنهاده

Word

PDF

5

گزارش پیشرفت

Word

PDF

اعتبارسنجی مقاله ها

Word

PDF

مجوز دفاع

Word

PDF

8

ارزشیابی پایان نامه

Word

PDF

9

صورتجلسه دفاع

Word

PDF

10

اصالت نامه

Word

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره دکتری

 

 

1

تقاضای ارزیابی جامع دکتری (با آزمون کتبی و شفاهی)

Word

PDF

2

دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره دکتری-نهایی

Word

PDF

3

دستورالعمل نمره دهی به دستاوردهای رساله دکتری-نهایی

Word

PDF

4

انتخاب استاد رهنما

Word

PDF

5

انتخاب موضوع

Word

PDF

6

درخواست دفاع پیشنهاده

Word

PDF

7

صورتجلسه پیشنهاده

Word

PDF

8

تاییدیه گزارش شفاهی (گزارش شش ماهه)

Word

PDF

9

صورت جلسه پیش دفاع از رساله دکتری

Word

PDF

10

اعتبارسنجی مقالات

Word

PDF

10-1

اعتبارسنجی مقالات (دارای پذیرش معتبر)

Word

 

11

درخواست استفاده از فرصت

Word

PDF

12

مجوز دفاع

Word

PDF

13

ارزشیابی رساله

Word

PDF

14

صورتجلسه دفاع

Word

PDF

15

اظهارنامه(مربوط به انتشار رساله -پايان نامه)

Word

PDF

16

دستورالعمل پذیرش دوره دکتری پژوهش محور ویژه متقاضیان غیرایرانی

 Word

 PDF

17

طرح دستیار پژوهشی

Word

PDF

 

 

 

 

 

درخواست پرداخت اعتبارهای پژوهه-پژوهشی

 

 

 

درخواست پرداخت اعتبار پژوهه -کاربرگ 1

Word

PDF

 

درخواست پرداخت اعتبار پژوهه -کاربرگ 2

Word

PDF

 

درخواست پرداخت اعتبار پژوهشي

Word

PDF

 

 

 

 

 

آئین نامه ارتقاء

 

 

 

آيين‌نامه‌ ارتقا - مصوب 1395

Word

PDF

 

شيوه نامه اجرايي ارتقا

Word

PDF

 

شیوه نامه ارزشیابی

Word

PDF

 

شناسنامه ارتقا - آموزشي

Word

PDF

 

شناسنامه ارتقا - پژوهشي

Word

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست های علمی-پژوهشی

 

 

 

آئین نامه همایش های علمی

 

PDF

 

شيوه نامه اجرايي نشست های علمی پژوهشی در دانشکده

Word

PDF

 

فهرست نشست های علمی پژوهشی-کاربرگ 1

Word

PDF

 

گردش کار نشست های علمی پژوهشی-کاربرگ 2

Word

PDF

 

دریافت اطلاعات شرکت کنندگان در نشست علمی – پژوهشی-کابرگ 3

Word

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت همکاری های بین المللی

كاربرگ فارسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران 

Word

PDF

كاربرگ انگليسي دعوت از متخصصان خارجي جهت دعوت و صدور رواديد به ايران

Word

PDF

درخواست مجوز هيات نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت

Word

PDF

پرسش‌نامه درخواست رواديد تحصيلي

Word

PDF

پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه

Word

PDF

پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه

Word

PDF

تقاضاي حواله ارز حق عضويت، كتاب و مجله خارجي

Word

PDF

درخواست رايانه

Word

PDF

دعوت از متخصصان خارجي جهت صدور اقامت در ايران

Word

PDF

10 

طرح هاي آيكارد

Word

PDF

11 

طرح‌هاي آيسد

Word

PDF

12 

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتي IVSP

Web

 

13 

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيIPDP

Web

 

14 

پذيرش بين المللي پسادكتري و فرصت مطالعاتيISMP

Web

 

15 

آیین نامه همکاری استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه

Word

PDF

16 

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور

Word

PDF